apsukinėti

apsukinėti
apsukinė́ti ; M 1. refl. iter. dem. apsukti 1 (refl.): Amoras (šuo), atsistojęs ant užpakalinių kojų, apsisukinėdamas pašoko baletą I.Simon. 2. iter. dem. apsukti 7. | refl.: Apsisukinė́s [ponas] po miestelį ir į dvarą sugrįš Grd. 3. refl. Skr, Gs iter. dem. apsukti l2 (refl.). ║ Taip skanu, kad aš valgiau apsisukinė́dama Snt. Atvažiuo[ja] apsisùkinėdama Jrb. 4. refl. žr. apsukti 18 (refl.): Špulelė, kur siūlas apsisukinė́ja Pst. 5. iter. dem. apsukti l9: O, ji linkus visus apsukinė́t Prn. 6. tr. sukant aplaužyti: Tai jo šakelės apsukinėtos LMD(Arm). \ sukinėti; antsukinėti; apsukinėti; atsukinėti; įsukinėti; išsukinėti; nusukinėti; pasukinėti; persukinėti; prasukinėti; prisukinėti; susukinėti; užsukinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • antsukinėti — (ž.) iter. dem. antsukti; prisukinėti: Tas gaspadorius dideliai supyko i liepė tus tekinius sumaustyti, muterkas antsukinėti Als. sukinėti; antsukinėti; apsukinėti; atsukinėti; įsukinėti; išsukinėti; nusukinėti; pasukinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsukinti — apsùkinti 1. žr. apsukti 2: O kada pastato ant kojų, teip tada turi aną apsukint ing ratą DS286(Rs). 2. refl. Šl, Krm, Vdžg žr. apsukti 12 (refl.): Jis apsisùkydamas pas mus buvo LKKXV308 (Jrb). ║ Iš ryto nevalgau, paskui – apsisùkydama Kt. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsukioti — žr. apsukinėti 6: Apsukiojo duoną, kad net baisu žiūrėt Smn. sukioti; apsukioti; atsukioti; įsukioti; išsukioti; nusukioti; pasukioti; prisukioti; susukioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsukinėti — Rtr, NdŽ, KŽ; L 1. M iter. dem. atsukti 1: Ji ėmė atsukinėti plokštelę rš. 2. refl. iter. dem. atsukti 3 (refl.): Ji žingsniavo šen ir ten, vis atsisukinėdama į langą rš. 3. refl. pakankamai prisivažinėti: Atsivažinėjai, atsisukinėjai – užteks Jd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsukinėti — Rtr, NdŽ, KŽ 1. Š iter. dem. išsukti 1: Išsukinėti varžtelius DŽ. 2. iter. dem. išsukti 8: Jie išsukinėjo savo batų užkulniais skyles minkštame asfalte rš. 3. iter. dem. išsukti 17. | refl. Rtr: Aš nesušlampu kojų, išsisukinėju šiaip taip Krš. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusukinėti — Š, NdŽ, KŽ 1. tr. sukinėjant pašalinti ką prisuktą: O anie, matai, dar buvo nusukinėję nu ašų galų muterkas Als. 2. DŽ, Šts, End iter. dem. nusukti 1: Nusukinė[ja] burokų lapus Up. Aš [stirnoms] galveles nusukinėjau, kailelius nusimausčiau ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasukinėti — NdŽ, KŽ 1. iter. dem. pasukti 1: Nusipirkęs pasukinėjo žiedą, pasigrožėjo DŽ1. | refl. tr.: Palengvu raktą pasukinėjas, pasukinėjas, ir atsidaros [durys] Trš. Parvažiavęs pri tėvų, ... [sūnus] pasisukinėjo šrūbelius, esančius ant žiedo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persukinėti — 1. KŽ iter. dem. persukti 1: Parsukinėti M. 2. KŽ iter. dem. persukti 5: Parsukinėti M. 3. refl. sukinėjantis išbūti: Kaip sėdau į spaviednyčią, parsisukinėjau lig pusdevintos P. sukinėti; antsukinėti; apsukinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasukinėti — NdŽ iter. dem. prasukti. sukinėti; antsukinėti; apsukinėti; atsukinėti; įsukinėti; išsukinėti; nusukinėti; pasukinėti; persukinėti; prasukinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisukinėti — NdŽ iter. dem. prisukti 2: Dešimtą budėjimo naktį Morta nebeprisukinėjo žadintuvo J.Avyž. sukinėti; antsukinėti; apsukinėti; atsukinėti; įsukinėti; išsukinėti; nusukinėti; pasukinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”